Zodpovední členovia za súťažné odbory 45. ročníka Chalupkovho Brezna

 

umelecký prednes:

Mgr. Melánia Dubínyová

literárna tvorba:

PaedDr. Jana Borguľová

výtvarná tvorba a kreslený vtip:

akad. maliarka Erika Šándorová

hudobná tvorba:

PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD

videoprogramy:

PaedDr. Matej Kán