Výsledková listina 45. ročníka Chalupkovho Brezna

 

Literárna tvorba pre deti a mládež

Zlaté pásmo
PaedDr. Jozef Dzurjak     Košice - laureát     
PaedDr. Ján Pochanič, PhD.     Prešov     
Mária Kotvášová     Kovačice-Srbsko     
Mgr. Valentín Šefčík     ZŠ Bertotovce     
ng. Božena Dobrovičová     Považská Bystrica     
Strieborné pásmo
Danka Žemberová     ZŠ Bratislava     
Mgr. Helena Ivanová     ZŠ Užhorod     
Alžbeta Vítková     Kremnica     
PaedDr. Karolína Ghirbaková     ZŠ Sološnica     
Doc. PhDr. Gabriela Gotthardová,CSc.     Trnava     
Mgr. Jana Janitorová     Košice     


Literárna tvorba – próza

Zlaté pásmo
Anna Chisa     Rumunsko     
Mgr. Art. Vladimír Móres     Žilina     
Dobroslava Luknárová     Bratislava     
Strieborné pásmo
Mgr. Mária Malá     Lutila     
Ing. Božena Dobrovičová     Považská Bystrica     
Anna Rau-Lehotská     Rumunsko     
Jarmila Zimková     Turzovka     
PaedDr. Ružena Florová     Trnava     
Bronzové pásmo
Milan Urbanovský     Šenkvice   

 
Literárna tvorba – poézia

Zlaté pásmo
Mgr. Dagmar Janišová     Zemianska Olča – laureát     
Mgr. Margita Kuchčáková     Nižná     
Mgr. Renáta Filková     Okoličná na Ostrove     
Mgr. Mária Malá     Lutila     
Martin Mucha     Spišská Nová Ves     
Strieborné pásmo
Mgr. Eva Drobná     Trnava     
Mgr. Anna Lažová     Svidník     
Bronzové pásmo
Bc. Marta Gerhátová     Dunajská Streda     
PaedDr. Jaroslav Gál     ZŠ Užhorod     
Mgr. Mária Stopková     Tvrdošín     
PaedDr. Karolína Ghirbaková     ZŠ Sološnica     
Ing. Božena Dobrovičová     Považská Bystrica     
Dobroslava Luknárová     Bratislava     
Magdaléna Csóriová     Tornaľa   

 
Umelecký prednes - poézia

Zlaté pásmo
Emília Alcnauerová     Prešov     Laureát
Anna Fedorová     ZŠ Ľubica     
Strieborné pásmo
Mária Kotvášová     Kovačice, Srbsko     
Bronzové pásmo
Alžbeta Vítková     Kremnica     
Umelecký prednes - z tvorby pre deti a mládež - poézia
Strieborné pásmo
Daniela Kahalová     MŠ Nitra     


Umelecký prednes - próza

Strieborné pásmo
Mg. Art. Vladimír Móres     Žilina     
Bronzové pásmo
Mgr. Lujza Šoltésová     ZŠ Ľubica     
Hudobná výchova – spev umelej piesne
Bronzové pásmo
Bc. Bibiána Caletková     MŠ Kojatice     
Mgr. Lýdia Galbičková     Bratislava     


Hudobná výchova – spev ľudovej piesne

Zlaté pásmo
Ľubica Hubcejová     MŠ Prešov     
Bronzové pásmo
Mgr. Emília Vajová     ZUŠ Veľké Kapušany     


Hudobná výchova - hra na hudobný nástroj

Zlaté pásmo
Anna Švoňavová, DiS.art., PaedDr. Dagmar Trangošová     ZUŠ Brezno     
Zuzana Šoltésová, Anna Švoňavová, DiS.art. Jozef Peruňský     ZUŠ Brezno     
MgA. Samuel Bánovec     ZUŠ Trenčín     
Andrea Ballová, Martin Jurčo     ZUŠ Ružomberok     laureát
Strieborné pásmo
Mgr.art. Marián Švoňava, Anna Švoňavová, DiS. art.     ZUŠ Brezno     
MgA. Samuel Bánovec, Ludvik Soukup     ZUŠ Trenčín     
Csaba Köböl     ZUŠ Voderady     
Ľudmila Ševčíková, Tamara Drábeková     ZUŠ Partizánske     
Renáta Andrejová, Tamara Drábeková     ZUŠ Partizánske

    
Tvorba umelecko – dokumentárnych videofilmov, tvorba prezentačných a vzdelávacích programov

Zlaté pásmo
Mgr. Jana Spáčová     ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno     Laureát
Mgr. Alena Pásztorová     ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno     
Mgr. Rastislav Turňa     ZUŠ Valaská     
Strieborné pásmo
PaedDr. Helena Čižmárová     Košice     
PaedDr. Marieta Matejková,Jana Radičová     MŠ Bánovce nad Bebravou     
Bronzové pásmo
Jana Radičová     Bánovce nad Bebravou     
Patrícia Zrnčíková     Dolný Kubín     
ZŠ Selenča     Srbsko     


Výtvarná tvorba

Zlaté pásmo
Mgr. Marcela Vilhanová     ZUŠ Gelnica     laureát
Mgr. Dagmar Janišová     Zemianska Olča     
Strieborné pásmo
Mgr. Rastislav Turňa     ZUŠ Valaská     
Eva Kulhánková     ZUŠ Trenčí     
Tatiana Halásová     MŠ Nitra     
Arpád Horváth     Tornaľa     
Lucia Macková     Pliešovce     
Alena Rábeková     Nitra     
Mgr. Vlasta Peltznerová     Malacky     
Bohuslav Kudelka     Bratislava     
Július Alcnauer     Prešov     
Dr. Blažena Tokárová     Bratislava     
Eduardo Sosa     Prešov     
Bronzové pásmo
Sylvia Česánková     ZŠ Ľubica     
Mgr. Ľubica Pruknerová     MŠ Valaská     
Mgr. Zuzana Očenášová     Banská Bystrica     
PaedDr. Ľudmila Bobaľová     Košice     
Alena Štefanovičová     MŠ Nitra     
Zuzana Balážiová     Veľké Zálužie     
Mgr. Sylvia Šuňalová     ZUŠ Partizánske     
Mgr. Vladimíra Hlavnová     ZUŠ Partizánske     
PaedDr. Katarína Jedláčková     Nové Zámky     

 
Laureáti

PaedDr. Jozef Dzurjak     Košice     Literárna tvorba- pre deti a mládež
Mgr. Dagmar Janišová     Zemianska Olča     Literárna tvorba-poézia
Emília Alcnauerová     Prešov     Umelecký prednes
Andrea Ballová, Martin Jurčo     ZUŠ Ružomberok     Hudobná- hra na hudobný nástroj
Mgr. Marcela Vilhanová     ZUŠ Gelnica     Výtvarná
Mgr. Jana Spáčová     ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno     Tvorba umelecko –dokumentárnych videofilmov, tvorba prezentačných a vzdelávacích programov


Ocenenia

    Cena venovaná primátorom mesta Ing. Jaroslavom Demianom
    MgA. Samuel Bánovec, ZUŠ Trenčín
    hudobná- hra na hudobný nástroj
    Cenu venovanú prezidentom SR Ivanom Gašparovičom
    Ľudmila Ševčíková, Tamara Drábeková , ZUŠ Partizánske
    hudobná- hra na hudobný nástroj
    Cena venovaná predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ing. Pavlom Ondekom
    Mgr. Alena Pásztorová, ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno
    tvorba umelecko –dokumentárnych videofilmov, tvorba prezentačných a vzdelávacích programov
    Cenu venovanú ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušanom Čaplovičom
    Mária Kotvášová, Kovačice-Srbsko
    literárna tvorba pre deti a mládež
    Cenu venovanú predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimírom Maňkom
    PaedDr. Ján Pochanič, PhD., Prešov
    literárna tvorba pre deti a mládež

    Mgr. Rastislav Turňa, ZUŠ Valaská
    tvorba umelecko –dokumentárnych videofilmov, tvorba prezentačných a vzdelávacích programov

    Ing. Róbert Hakala, CSc., Trebišov
    literárna tvorba- poézia
    Cenu venovanú prednostom Krajského školského úradu v Banskej Bystrici Mgr. Ingrid Haringovou
    Anna Švoňavová, DiS.art., PaedDr. Dagmar Trangošová, ZUŠ Brezno
    hudobná- hra na hudobnom nástroji
    Cenu venovanú miestnym odborom Matice slovenskej v Brezne
    Anna Chisa, Nadlac, Rumunsko
    literárna tvorba- próza