Program 45. ročníka Chalupkovho Brezna

 

12.októbra 2012, piatok

10.00 h.     Tvorivosť a uplatnenie dramatizácie v edukačnom procese predprimárneho vzdelávania - seminár
ZŠ s MŠ Hradby     
15.00 - 16.55 h.     Prezentácia a ubytovanie
Hotelová akadémia     
17.00 h.     Slávnostné zahájenie Chalupkovho Brezna 2012
Obradná sieň MsÚ     
    Ja a moji „hugáni“
    pásmo o živote a diele Martina Rázusa
19.00 h.     Večera
Jedáleň HA   

 
13.októbra 2012, sobota

07.30 h     Raňajky
Jedáleň HA     
09.00 h     SÚŤAŽNÉ PREHLIADKY
Gymnázium     Literárna tvorba
    Umelecko-dokumentárne videofilmy
    Tvorba PC vzdelávacích a prezentačných programov
ZUŠ     Spev, skladateľská tvorba, hra na hudobný nástroj
Synagóga     Výstava výtvarných prác
Hotelová akadémia     Umelecký prednes poézie a prózy
    Prednes tvorby pre deti
12.00-13.30 h     Obed
Jedáleň HA     
14.00 h     Vyhodnotenia súťaží
Na mieste konania     
15.00 h     Vernisáž laureátskej výstavy Ing. Petra Matisa
Synagóga     
16.00 h     Kladenie kvetov k pamätníku Jána Chalupku a Martina Rázusa
    
18.00 h     VEČER VÍŤAZOV
Dom kultúry     Slávnostné vyhlásenie výsledkov Chalupkovho Brezna
20.00 h     Spoločenský večer spojený s večerou
Reštaurácia Stodola     


14.októbra 2012, nedeľa

08.00 h     Raňajky
Jedáleň HA     
09.00 h     Fakultatívny výlet účastníkov CHB