Prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti pedagogických zamestnancov
chb_img.jpg

Prihlasovanie na workshopy je do 2.10. na emailovu adresu: chalupkovobr@gmail.com


 
54. ROČNÍK PODUJATIA
CHALUPKOVO BREZNO 2023
sa uskutoční
v dňoch 13.-15. októbra 2023
chb_oznam.jpg

Milí CHALUPKOVCI!

Organizačný výbor Vám s poľutovaním oznamuje, že 52.ročník Chalupkovho Brezna sa z organizačných dôvodov uskutoční v zmenenej podobe (FINANCIE).

V komunikácii medzi MŠ SR ako hlavným organizátorom podujatia a mestom Brezno došlo k vzájomnej dohode, že podujatie bude pokračovať v roku 2020 a na podujatie budú vyčlenené finančné prostriedky, ktoré pokryjú narastajúce náklady spojené a organizáciou celoslovenského podujatia s medzinárodnou účasťou.

Napriek tomuto stanovisku sme sa rozhodli uskutočniť „nesúťažný ročník“ a dávame možnosť stretnúť sa s vernými chalupkovcami, ktorí si už október nevedia predstaviť bez návštevy nášho malebného mesta. Pripravujeme pre vás bohatý program, ktorý vás opätovne naštartuje vo vašej náročnej práci. Dávame vám možnosť stretnúť sa, odovzdať si skúsenosti a pripraviť sa na ďalší ročník nášho podujatia v plnej sile.

Pre tých, ktorí sa rozhodnú v termíne 11.-12.10.2019  prísť do Brezna, priložíme v nasledujúcich dňoch záväznú prihlášku kvôli zabezpečeniu ubytovania a stravy.

Garant kategórie Literárna tvorba PaedDr. Janka Borguľová aj v tomto režime, ktorým CHB tento rok prechádza má možnosť udržať kontinuitu podujatia s podporou Spolku slovenských spisovateľov. Preto vyzývame „literátov“, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže zaslaním prác, aby svoju básnickú, prozaickú a dramatickú tvorbu poslali na mail borgulova.janka@gmail.com   najneskôr do 25.9.2019 . Práce budú vyhodnotené odbornou porotou a vám bude elektronicky zaslaný posudok vašej práce.

Predbežný program 52.ročníka v osobitnom režime:

  • dopoludnie- vzdelávacie a tvorivé workshopy pre učiteľov a žiakov škôl breznianskeho okresu
  • popoludnie- vzdelávací wokshop nevyHORÍM pre účastníkov CHB ( p. Nosková)
  • večer- Literárny večer pre chalupkovcov- vyhodnotenie kategórie Literárna tvorba, Marcel Páleš a Generácia NULA- literárne pásmo slovenského spisovateľa, dramaturga RTVS a porotcu kategórie Literárna tvorba, umelecký prednes laureátov CHB a neformálna diskusia účastníkov „nesúťažného“ ročníka CHB

( O všetkých  zmenách budeme informovať na web-stránke CHB, dopoludňajší program ešte upresníme )

t.č. 0918901521- Mgr. Veronika Giertlová,  tajomníčka CHB

Chalupkovo Brezno päťdesiatročné

Akoby v školstve existovali prinajmenšom dva svety – jeden výrazne mediálne živený o jeho nedostatkoch a druhý presvetlený radosťou z tvorivej činnosti. Ten prvý je v centre pozornosti (iste oprávnene), o ten druhý médiá vôbec nezavadia. A pritom celoslovenská súťaž v umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno poskytuje priehrštia dobrých príkladov v podobe zanietených učiteľov, ktorí vlastné umelecké nadanie pretavujú do ozvláštnenia vzdelávacieho procesu...

 

Prejsť na článok