Výsledková listina 49. ročníka Chalupkovho Brezna

 

Laureáti 49. ročníka Chalupkovho Brezna

Mgr. Michaela Illy Zubovič – Zagreb     literárna tvorba
Zdeno Suchý- Gymnázium - Poprad     umelecký prednes
Mgr. Dagmar Janišová – ZŠ Zemianska Olča     výtvarná tvorba
PaedDr. Ján Pochanič, PhD. – ZŠ Užhorod     tvorba umelecko – dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov
Mgr. Zuzana Uhríková – ZUŠ Brezno     hudobná

Mimoriadne ceny

Cena venovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dušan Gálik ZŠ Veľký Krtíš- za podnetné básnické texty pre rozvoj detskej reči a slovnej zásoby

Cena venovaná vedúcou odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici
PaedDr. Katarína Sedláčková ZŠ Nové Zámky- za cyklus prác, ktoré sú umelecky a výtvarne veľmi dobre spracované s dôrazom na ich aplikáciu v edukačnom procese- didaktika výtvarnej výchovy- čo je zmyslom CHB

Cena venovaná primátorom mesta Brezno
Musica Berezun ZUŠ Brezno- za objavnú dramaturgiu a slovenskú premiéru skladby nemeckého skladateľa Joachima Johowa

Cena venovaná Domom Matice slovenskej v Banskej Bystrici
Mgr. Jana Spáčová ZŠ s MŠ K. Rapoša, Brezno- za inovatívny prístup vo vyučovacom procese

Cena venovaná Miestnym odborom Matice slovenskej
Ľubica Peciarová ZUŠ Partizánske- za originálny prejav v prednese poézie

Umelecký prednes

Zlaté pásmo
Zdeno Suchý    Gymnázium Poprad
Ľubica Peciarová    ZUŠ Partizánske
PhDr. Emília Alcnauerová    SPŠ strojnícka Prešov
PaedDr. Jaroslav Gál    Vranov nad Topľou
Mgr. Tatiana Dolinská    ZŠ s MŠ Kamenná Poruba

Strieborné pásmo
PaedDr. Helena Čižmárová     Gymnázium sv. košických mučeníkov Košice

Bronzové pásmo
Ing. Božena Dobrovičová     Považská Bystrica
Anna Adamčiaková     Mýto pod Ďumbierom
Mária Mišániová     SOŠ TaS Brezno
Mgr. Mária Pacerová     Valaská

Literárna tvorba - p o é z i a

Zlaté pásmo
PaedDr. Jozef Dzurjak     ZŠ Užhorodská Košice
Mgr. Bc. Mária Stopková     Čimhová
Mgr. Margita Kuchčáková     ZŠ s MŠ Nižná
Martin Mucha     ZŠ Spišská Nová Ves
Mgr. Valentín Šefčík     ZŠ Bertotovce
PaedDr. Janka Balážová     ZŠ Valaská
Renáta Filková     ZŠ Zemianska Olča
Mgr. Anna Lažová     Spojená škola Svidník
Dušan Gálik     ZŠ Veľký Krtíš
Mgr. Dagmar Janišová     ZŠ s MŠ Zemianska Olča

Strieborné pásmo
Dáša Illyová     CVČ Včielka Púchov
PaedDr. Karolína Ghirbaková     ZŠ Sološnica
Mária Mišániová     SOŠ TaS Brezno
Beáta Kuracinová     Trnava
Mgr. Eva Drobná     OZ pedagógov Slovenska Trnava

Bronzové pásmo
Mgr. Eva Hančáková     Podbrezová
Mgr. Renáta Holáková     ZŠ Púchov
Anna Adamčiaková     Mýto pod Ďumbierom
Mgr. Patrícia Hadžegová     ZŠ Valaská
Mgr. Mária Pacerová     Valaská

Literárna tvorba - p r ó z a

Zlaté pásmo
Dáša Illyová     CVČ Včielka Púchov
PaedDr. Ján Pochanič, PhD.     ZŠ Užhorod
Mgr. Michaela Illy Zubovič     Zagreb

Strieborné pásmo
Martin Mucha     ZŠ Spišská Nová Ves
Viera Procházková     Považská Bystrica
Mgr. Tatiana Dolinská     ZŠ s MŠ Kamenná Poruba
Peter Franko, Dis. art.     ZUŠ Humenné
Anastázia Kováčová     Telgárt
Vladimír Mores     ZUŠ Žilina
Ľudmila Ješková     Považská Bystrica
Mgr. Eva Hančáková     Podbrezová
Anna Hanesová     Zvolen
Anna Adamčiaková     Mýto pod Ďumbierom

Bronzové pásmo
Anna Koldrásová     ŠZŠ Klenovec
Ing. Božena Dobrovičová     Považská Bystrica
Milan Urbanovský     Šenkvice
Mgr. Patrícia Hadžegová     ZŠ Valaská

Výtvarná tvorba

Zlaté pásmo
PaedDr. Katarína Sedláčková     ZŠ Nové Zámky
PaedDr. Július Alcnauer, PhD.     Fakulta manažmentu PU Prešov
Blažena Tokárová     Gymnázium Vazovova, Bratislava
Lucia Karolová     ZŠ Valaská
Mgr. Dagmar Janišová     ZŠ Zemianska Olča
Dušan Gálik     ZŠ Veľký Krtíš

Strieborné pásmo
Alena Rábeková     Centrum zdravia Nitra
Mgr. Rastislav Turňa     ZUŠ Valaská
Jana Malotová     Gymnázium sv. Uršule Bratislava
Ľudmila Štupáková     ZŠ Divín
Bc. Mária Sabová     MŠ Nitra

Bronzové pásmo
Martin Mucha     ZŠ Spišská Nová Ves
PaedDr. Erika Fajnorová     Bratislava
Mgr. Eva Hančáková     Podbrezová

Skladateľská tvorba

Zlaté pásmo
PhDr. Ľubomír Raši, PhD.     ZUŠ J.L.Bellu Liptovský Mikuláš

Strieborné pásmo
Peter Franko     ZUŠ Humenné

Bronzové pásmo
PaedDr. Alena Strýčková     CVČ Včielka, Púchov

Interpretácia piesne - spev umelej piesne

Zlaté pásmo
Mgr. Zuzana Uhríková, PhD.     ZUŠ Brezno

klavírny sprievod: PaedDr. Dagmar Trangošová

Strieborné pásmo
DMgr. Michaela Gajdošová, DiS.art.     ZUŠ Partizánske

klavírny sprievod: Renáta Andrejová

Bronzové pásmo
Mgr. Martina Balleková,     ZŠ s MŠ Š: Žáryho Poniky

Spev ľudovej piesne

Zlaté pásmo
Mgr. Martina Balleková,     ZŠ s MŠ Š: Žáryho Poniky

Strieborné pásmo
spevácka skupina Poničanky     ZŠ s MŠ Š.Žáryho Poniky

Bronzové pásmo
Mgr. Emília Vajová     Veľké Kapušany

Hra na hudobnom nástroji

Zlaté pásmo
Musica Berezun     ZUŠ Brezno
klavírne kvarteto     ZUŠ Partizánske
komorný orchester     ZUŠ Partizánske

Strieborné pásmo
Ivana Gregová, Ivan Nemec     ZUŠ Martin

Bronzové pásmo
hudobné sexteto     ZUŠ Partizánske
inštrumentálne trio     ZUŠ Brezno

Tvorba pc vzdelávacích a prezentačných programov a umelecko – dokumentárne videofilmy

Zlaté pásmo
Mgr. Alena Majerníková     ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno
Mgr. Janka Spáčová     ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno
PaedDr. Ján Pochanič, PhD.     ZŠ Užhorod