Organizátori 49. ročníka Chalupkovho Brezna

 

Hlavní organizátori:

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
    Mesto Brezno

Podporovatelia:

    Ministerstvo kultúry SR
    Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
    Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Spoluorganizátori:

    Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne
    Spolok slovenských spisovateľov
    Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica
    Horehronské múzeum Brezno
    Základná umelecká škola Brezno
    Gymnázium Jána Chalupku Brezno
    Hotelová akadémia Brezno
    Technické služby Brezno