Program 49. ročníka Chalupkovho Brezna

 

14.októbra 2016, piatok

10.00 h     Beseda so spisovateľmi Jánom Pochaničom a Valentínom Šefčíkom
ZŠ Pionierska 4     
14.30 - 15.55 h.     Prezentácia a ubytovanie
Hotelová akadémia     
17.00 h.     Slávnostné otvorenie Chalupkovho Brezna 2016
Obradná sieň MsÚ     venované Karolovi Kuzmánymu
18.00 h.     Večera
Jedáleň HA     
19.00 h.     KTO ZA PRAVDU HORÍ
Jedáleň HA     Pásmo o živote a diele Karola Kuzmányho
    ROZHOVORY S MINISTRAMI
Predstavenie knihy Ľubomíra Pajtinku


15.októbra 2016, sobota

07.30 h     Raňajky
Jedáleň HA     
09.00 h     SÚŤAŽNÉ PREHLIADKY
Gymnázium     Literárna tvorba
    Umelecko-dokumentárne videofilmy
    Tvorba PC vzdelávacích a prezentačných programov
ZUŠ     Spev, skladateľská tvorba, hra na hudobný nástroj
Okresný úrad     Výstava výtvarných prác
Hotelová akadémia     Umelecký prednes poézie a prózy
    Prednes tvorby pre deti
12.00-13.30 h     Obed
Jedáleň HA     
14.00 h     Vyhodnotenia súťaží
Na mieste konania     
15.00 h     Vernisáž laureátskej výstavy Arpáda Horvátha
Synagóga     
16.00 h     Kladenie kvetov k pamätníkom Jána Chalupku a Martina Rázusa
18.00 h     VEČER VÍŤAZOV
Mestský dom kultúry     Slávnostné vyhlásenie výsledkov Chalupkovho Brezna
20.00 h     Spoločenský večer spojený s večerou
Reštaurácia Omega     


16.októbra 2016, nedeľa

08.00 h     Raňajky
Jedáleň HA     
09.00 h     Fakultatívny výlet účastníkov CHB
    Návšteva Banskej Bystrice, Literárne a hudobné múzeum