Výsledková listina 47. ročníka Chalupkovho Brezna

 

Laureáti 47.ročníka Chalupkovho Brezna

Mgr. Valentín Šefčík     literárna tvorba poézia     ZŠ Bertotovce
Bibiána Kuštárová     umelecký prednes     ZŠ Martin
Mgr. Jana Spáčová     tvorba PC vzdelávacích a prezentačných programov a umelecko- dokumentárne videofilmy     ZŠ s MŠ K. Rapoša, Brezno
Mgr. Erika Géciová     hudobná spev     Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP a Súkromné gymnázium ŽP Podbrezová
PaedDr. Július Alcnauer,PhD.     výtvarná tvorba     Fakulta manažmentu PU Prešov


Mimoriadne ceny

    Cena venovaná prezidentom SR Ing. Andrejom Kiskom
    Mgr. Anna Holubčíková, MŠ Turzovka Šárky
    pôsobivá poézia pre deti s humorným nadhľadom a novým poetickým stvárnením
    Cena venovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Petrom Pellegrinim
    PaedDr. Miriam Slivková , ZŠ Valaská
    za moderný tvorivý prístup k tvorbe učebných materiálov
    Cena venovaná miestnym odborom Matice slovenskej
    Mgr. Patrícia Hadžegová, ZŠ Valaská
    za mimoriadne tvorivý počin pre mladší školský vek, ktorým spracúva učenie písmen hravou formou a motivuje k čitateľskej zručnosti
    Cena venovaná predsedom BBSK Ing. Mgr. Marianom Kotlebom
    Mgr.Art. Ivana Paučeková, ZUŠ Partizánske
    za osobný prístup a autorský prínos do expozície 47. ročníka Chalupkovho Brezna
    Cena venovaná primátorom mesta Brezno Ing. Jaroslavom Demianom
    Hra na dvoch klavíroch- Renáta Andrejová, Tamara Drábeková, Darina Hudecová, Zuzana Žemberová - ZUŠ Partizánske
    za originálnu dramaturgiu

Kategórie


Umelecký prednes

Zlaté pásmo
Dáša Illyová     CVČ Včielka Púchov
Mgr. Eva Hančáková     Podbrezová
Anastázia Kováčová     Telgárt
PhDr. Emília Alcnauerová     SPŠ strojnícka Prešov
Bibiána Kuštárová     ZŠ Martin
Mgr. Mária Kvietková     ZŠ s MŠ Mazorníkovo Brezno


Literárna tvorba – poézia

Zlaté pásmo
Mgr. Margita Kuchčáková     ZŠ a MŠ Nižná
Mgr. Anna Lažová     Spojená škola ZŠ Svidník
Mária Malá     Lutila
Mgr. Dagmar Janišová     ZŠ Zemianska Olča
Martin Mucha     ZŠ Spišská Nová Ves
Anna Holubčíková     MŠ Turzovka Šárky
Mgr. Valentín Šefčík     ZŠ Bertotovce
Strieborné pásmo
Mgr. Bc. Mária Stopková     Čimhová
Mgr. Renáta Filková     ZŠ Zemianska Olča
Mgr. Eva Drobná     Trnava
PaedDr. Janka Balážová     ZŠ Valaská
PaedDr. Karolína Ghirbaková     ZŠ Sološnica
Mgr. Dobroslava Luknárová     Bratislava Rača
Bronzové pásmo
Ing. Božena Dobrovičová – Záriečska     Považská Bystrica
Mgr. Eva Hančáková     Podbrezová
Michaela Macejková     ZŠ s MŠ Horná Streda


Literárna tvorba - próza

Zlaté pásmo
Mgr. Patrícia Hadžegová     ZŠ Valaská
Ing. Róbert Hakala     Spojená škola internátna Trebišov
Martin Mucha     ZŠ Spišská Nová Ves
PaedDr. Ján Pochanič, PhD.     ZŠ Užhorod
RNDr. Danica Božová     ZŠ Svit
Strieborné pásmo
Mgr. Renáta Filková     ZŠ Zemianska Olča
Ing. Božena Dobrovičová –Záriečska     Považská Bystrica
Mgr. Mária Malá     Lutila
Mgr. Dobroslava Luknárová     Bratislava Rača
Anna Hanesová     Zvolen
Bronzové pásmo
Milan Urbanovský     Budmerice


Výtvarná tvorba

Zlaté pásmo
Arpád Horváth     Tornaľa
Ľubica Uličná     ZŠ s MŠ Starojánska Liptovský Ján
Mgr. Art. Ivana Paučeková     ZUŠ Partizánske
PaedDr. Július Alcnauer, PhD.     Fakulta manažmentu PU Prešov
Mgr. Dagmar Janišová     ZŠ Zemianska Olča
Strieborné pásmo
Alena Rábeková     Centrum zdravia Nitra, Párovské Háje
Zuzana Balážiová     MŠ Veľké Zálužie
RNDr. Blažena Tokárová     Gymnázium Vazovova Bratislava
Mgr. Bohuslav Kúdelka     ZŠ Karadžičova Bratislava
Mgr. Karin Janžová     ZUŠ Partizánske
Mgr. Sylvia Šuňalová     ZUŠ Partizánske
Bc. Mária Sabová     MŠ Štiavnická, Nitra
Mgr. Erika Ivanová     MŠ Štiavnická, Nitra
Mgr. Rastislav Turňa     ZUŠ Valaská
Bronzové pásmo
Ing. Božena Dobrovičová-Záriečska     Považská Bystrica
Skladateľská tvorba
Zlaté pásmo
Ľubica Beňušová     ZUŠ Revúca


Interpretácia piesne - spev

Zlaté pásmo
Emília Vajová     Veľké Kapušany
Mgr. Erika Géciová     SSOŠ hutnícka a SG Železiarne Podbrezová
Hra na hudobnom nástroji
Zlaté pásmo
Vratislav Skaličan     ZUŠ Partizánske
Komorné kvarteto:
Darina Hudecová
Ľudmila Ševčíková
Margita Gromová
Tamara Drábeková     ZUŠ Partizánske


Hra na dvoch klavíroch:

Renáta Andrejová
Tamara Drábeková
Darine Hudecová

Zuzana Žemberová     ZUŠ Partizánske
Klavírne DUO:
Renáta Andrejová
Tamara Drábeková     ZUŠ Partizánske
Anna Švoňavová     ZUŠ Brezno
Strieborné pásmo
Pavol Čižmár, DiS.art     SZUŠ Polomka
Tvorba PC vzdelávacích a prezentačných programov a umelecko-dokumentárne videofilmy


Zlaté pásmo

PaedDr. Miriam Slivková     ZŠ Valaská
Mgr. Jana Spáčová     ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno
Mgr. Renáta Vatamanová     ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno
Mgr. Patrícia Zrnčíková     ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín
Mgr. Rastislav Turňa     ZUŠ Valaská