Výsledková listina 46. ročníka Chalupkovho Brezna

 

Umelecký prednes

Laureát
PhDr. Emília Alcnauerová     SPŠ Strojnícka Prešov
Zlaté pásmo
PhDr. Emília Alcnauerová     SPŠ Strojnícka Prešov
Mgr. Tatiana Dolinská     ZŠ Kamenná Poruba
Dáša Illyová     CVČ Včielka Púchov
Strieborné pásmo
Mgr. Alena Pásztorová     ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno
Mgr. Eva Hančáková     Podbrezová
Ing. Božena Dobrovičová     Považská Bystrica


Literárna tvorba - próza a próza pre deti a mládež

Zlaté pásmo
Ing. Róbert Hakala, CSc.     Spojená škola internátna Trebišov
Martin Mucha     ZŠ Spišská Nová Ves
Emília Šipulová     Kovačice-Srbsko
Mikuláš Šipula     Púchov
Alžbeta Vítková     Kremnica
Dobroslava Luknárová     Bratislava
Anna Hanesová     Zvolen
Dáša Illyová     CVČ Včielka Púchov
PaedDr. Ján Pochanič, PhD.     ZŠ Užhorod
Strieborné pásmo
Jozef Dzurjak     Košice
Bronzové pásmo
Milan Urbanovský     Šenkvice
Ing.Božena Dobrovičová     Považská Bystrica


Literárna tvorba – poézia a poézia pre deti a mládež

Laureát
Mgr. Margita Kuchčáková     ZŠ s MŠ Nižná
Za tematickú objavnosť a láskavo – ironický pohľad na školu a žiaka
Zlaté pásmo
Martin Mucha     ZŠ Spišská Nová Ves
Renáta Filková     ZŠ Zemianska Olča
Mgr. Helena Ivanová     ZŠ Užhorod
Mgr. Margita Kuchčáková     ZŠ s MŠ Nižná
Mgr. Dagmar Janišová     ZŠ Zemianska Olča
Anna Holubčíková     
PaedDr. Jarmila Dragulová     Spojená škola internátna Prievidza
Mgr. Valentín Šefčík     ZŠ Bertotovce
Mgr. Nina Kollárová     FF PU Prešov
Strieborné pásmo
Mária Stopková     Čimhová
Mgr. Mária Malá     Lutila
PaedDr. Jaroslav Gál     Vranov nad Topľou
PaedDr. Jozef Dzurjak     Košice
PaedDr. Karolína Ghirbaková     ZŠ Sološnica
Bronzové pásmo
Ing. Božena Dobrovičová     Považská Bystrica
Adelina Oračková     ZŠ Ihľany
Mgr. Tatiana Dolinská     ZŠ Školská, Kamenná Poruba


Výtvarná tvorba

Laureát
Mgr. Eduardo Sosa     SOŠ Elba, Prešov
Zlaté pásmo
Mgr. Eduardo Sosa     SOŠ Elba, Prešov
Mgr. Rastislav Turňa     ZUŠ Valaská
PaedDr. Július Alcnauer, PhD.     Prešovská univerzita FM, Prešov
Mgr. Lucia Macková     ZŠ s MŠ Pliešovce
Alexandra Pavlovská     ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
Mgr. Dagmar Janišová     ZŠ Zemianska Olča
Blažena Tokárová     Gymnázium J. P. Vazova, Bratislava
Strieborné pásmo
PaedDr. Katarína Sedláčková     ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky
Tatiana Halásová     MŠ Párovská, Nitra
Mária Sabová     MŠ Štiavnická Nitra
Alena Rábeková     Centrum zdravia, Nitra
Arpád Horváth     Tornaľa
Bronzové pásmo
Dana Jakubišinová     ZUŠ Gelnica
Mgr. Viliam Švirk     ZUŠ Krompachy


Hudobná

Laureát
Vratislav Skaličan     ZUŠ Partizánske
Zlaté pásmo – hra na hudobnom nástroji
Vratislav Skaličan     ZUŠ Partizánske
Komorné kvarteto:

Ľudmila Ševčíková
Roman Dunka
Renáta Andrejová
Tamara Drábeková     ZUŠ Partizánske
Ivana Klenová     ZUŠ K. Pádivého, Trenčín
Mgr. Rastislav Turňa
Strieborné pásmo – hra na hudobnom nástroji
Komorné zoskupenie
Anna Švoňavová, DiS. Art.
Mgr. Zuzana Šoltésová
Mgr. Natália Lema
Jozef Peruňský     ZUŠ Brezno a ZUŠ Heľpa
Komorné kvarteto
Renáta Andrejová
Tamara Drábeková
Zuzana Žemberová
Darina Hudecová     ZUŠ Partizánske
Zlaté pásmo – skladateľská tvorba
Mr. Juraj Súdi     ZŠ J. Kollára, Selenča
PaedDr. Eva Kollárová     ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
PaedDr. Ján Sivuľka     ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
Zlaté pásmo – spev ľudovej piesne
Mgr. Emília Vajová     Veľké Kapušany


Tvorba PC vzdelávacích a prezentačných programov, tvorba umelecko-dokumentárnych videofilmov

Laureát
Detské DVD a CD Slniečko sa kotúľa
Tatiana Vilhanová
Alexandra Vaníková
Mgr. Adriana Škrváňová
Mgr. Štefánia Piliarová     MŠ Štiavnička
ZŠ s MŠ Predajná
ZUŠ Valaská
ZŠ Valaská
Zlaté pásmo
Detské DVD a CD Slniečko sa kotúľa
Tatiana Vilhanová     MŠ Štiavnička
Alexandra Vaníková     ZŠ s MŠ Predajná
Ján Jenča     ZUŠ Valaská
Mgr. Adriana Škrváňová     ZUŠ Valaská
Mgr. Štefánia Piliarová     ZŠ Valaská
    
Mgr. Rastislav Turňa     ZUŠ Valaská
Mgr. Jana Spáčová     ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno
Strieborné pásmo
Mgr. Alena Pásztorová     ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno
Patrícia Zrnčíková     ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín
 

Ceny

    Cena venovaná prezidentom SR Ivanom Gašparovičom
    Mgr. Tatiana Dolinská, ZŠ Kamenná Poruba
    umelecký prednes
    Cena venovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušanom Čaplovičom
    Mr. Juraj Súdi , ZŠ J. Kollára, Selenča
    hudobná - za zachovávanie, šírenie a rozvíjanie slovenskej kultúry v zahraničí, za prínosnú autorskú tvorbu v oblasti skladieb pre deti a piesní rôzneho zamerania
    Cena venovaná primátorom mesta Brezna Ing. Jaroslavom Demianom
    Alexandra Pavlovská, ZUŠ Stará Ľubovňa
    výtvarná tvorba – osobný prínos obsahového výtvarného stvárnenia vystavenej kolekcie v súvislosti so súťažou Chalupkovo Brezno, aplikácia svojej tvorby do školskej praxe.
    Cena venovaná miestnym odborom Matice slovenskej
    Mgr. Helena Ivanová, ZŠ Užhorod
    literárna tvorba poézia - ZŠ Užhorod- za nekonvenčnú obraznosť a prienik do detského sveta v poézii pre deti
    Cena venovaná predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimírom Maňkom
    Kolektív učiteľov ZUŠ Partizánske
    za dlhoročnú aktívnu účasť v CHB, vysokú interpretačnú úroveň súťažiacich v rôznych inštrumentálnych telesách a zoskupeniach, objavnosť dramaturgie a tvorivý prístup k umeleckej interpretácii
    Cena venovaná predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimírom Maňkom
    Mgr. Rastislav Turňa, ZUŠ Valaská
    výtvarná tvorba - osobný prínos obsahového výtvarného stvárnenia vystavenej kolekcie v súvislosti so súťažou Chalupkovo Brezno, aplikácia svojej tvorby do školskej praxe.
    Cena venovaná predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimírom Maňkom
    PaedDr. Július Alcnauer, PhD., Prešovská univerzita FM
    výtvarná tvorba - osobný prínos obsahového výtvarného stvárnenia vystavenej kolekcie v súvislosti so súťažou Chalupkovo Brezno, aplikácia svojej tvorby do školskej praxe.
    Cena venovaná prednostkou KŠÚ Mgr. Ingrid Haringovou
    Mgr. Dagmar Janišová, ZŠ Zemianska Olča
    výtvarná tvorba - osobný prínos obsahového výtvarného stvárnenia vystavenej kolekcie v súvislosti so súťažou Chalupkovo Brezno, aplikácia svojej tvorby do školskej praxe.
    Cena venovaná prednostkou KŠÚ Mgr. Ingrid Haringovou
    Mgr. Lucia Macková, MŠ Pliešovce
    výtvarná tvorba - osobný prínos obsahového výtvarného stvárnenia vystavenej kolekcie v súvislosti so súťažou Chalupkovo Brezno, aplikácia svojej tvorby do školskej praxe.