Program 46. ročníka Chalupkovho Brezna

 

11.októbra 2013, piatok


10.00 h.     Beseda so spisovateľom detských kníh Valentínom Šofčíkom viacnásobným laureátom Chalupkovho Brezna.
ZŠ s MŠ Hradby     
14.30 - 15.55 h.     Prezentácia a ubytovanie
Hotelová akadémia     
16.00 h.     Slávnostné zahájenie Chalupkovho Brezna 2013
Obradná sieň MsÚ     
16.50 h.     Kladenie kvetov k pamätníku Jána Chalupku
námestie     
17.00 h.     Otvorenie výstavy - POCTA PROFESOROVI ĽUDOVÍTOVI PETRÁNSKEMU
Horehronské múzeum     
19.00 h.     Večera
Jedáleň HA     
19.30 h.     Prezentácia spoločnosti Pansophia n.o., spoločnosť pre vedu a vzdelanie – DIVADLO POZNANIA
Jedáleň HA     


12.októbra 2013, sobota

07.30 h     Raňajky
Jedáleň HA     
09.00 h     SÚŤAŽNÉ PREHLIADKY
Gymnázium     Literárna tvorba
    Umelecko-dokumentárne videofilmy
    Tvorba PC vzdelávacích a prezentačných programov
ZUŠ     Spev, skladateľská tvorba, hra na hudobný nástroj
Synagóga     Výstava výtvarných prác
Hotelová akadémia     Umelecký prednes poézie a prózy
    Prednes tvorby pre deti
12.00-13.30 h     Obed
Jedáleň HA     
14.00 h     Vyhodnotenia súťaží
Na mieste konania     
15.00 h     Vernisáž laureátskej výstavy Mgr. Marcely Vilhanovej
Synagóga     
18.00 h     VEČER VÍŤAZOV
Dom kultúry     Slávnostné vyhlásenie výsledkov Chalupkovho Brezna
20.00 h     Spoločenský večer spojený s večerou
Reštaurácia Omega     


13.októbra 2013, nedeľa

08.00 h     Raňajky
Jedáleň HA     
09.00 h     Fakultatívny výlet účastníkov CHB
    Čiernohronská železnička, lesnícky skanzen, VYDRA