Program 47. ročníka Chalupkovho Brezna


 
10.októbra 2014, piatok

14.30 - 15.55 h.    Prezentácia a ubytovanie
Hotelová akadémia    
16.00 h.    Slávnostné zahájenie Chalupkovho Brezna 2014
Obradná sieň MsÚ    venované jubilujúcim zakladateľom Chalupkovho Brezna
18.00 h.    Kladenie kvetov k pamätníku Jána Chalupku/td>
námestie    
18.30 h.    Večera
Jedáleň HA    
19.00 h.    ČO NOVÉ V ŠKOLSTVE ???
Jedáleň HA    Beseda o inováciách, ale aj problémoch v praxi.


11.októbra 2014, sobota

07.30 h    Raňajky
Jedáleň HA    
09.00 h    SÚŤAŽNÉ PREHLIADKY
Gymnázium    Literárna tvorba
     Umelecko-dokumentárne videofilmy
     Tvorba PC vzdelávacích a prezentačných programov
ZUŠ    Spev, skladateľská tvorba, hra na hudobný nástroj
Synagóga    Výstava výtvarných prác
Hotelová akadémia    Umelecký prednes poézie a prózy
     Prednes tvorby pre deti
12.00-13.30 h    Obed
Jedáleň HA    
14.00 h    Vyhodnotenia súťaží
Na mieste konania    
15.00 h    Vernisáž laureátskej výstavy Mgr. Eduardo Sosa
Synagóga    
18.00 h    VEČER VÍŤAZOV
Dom kultúry    Slávnostné vyhlásenie výsledkov Chalupkovho Brezna
20.00 h    Spoločenský večer spojený s večerou
Reštaurácia Omega    


12.októbra 2014, nedeľa

08.00 h    Raňajky
Jedáleň HA    
09.00 h    Fakultatívny výlet účastníkov CHB
     Návšteva Banskej Bystrice, Múzeum SNP