Výsledková listina 43. ročníka Chalupkovho Brezna

 

LAUREÁTI XLIII. ROČNÍKA CHALUPKOVHO BREZNA

Ing. Róbert Hakala, CSc.    SŠI Trebišov
za literárnu tvorbu - próza
Mgr. Rastislav Turňa    ZUŠ Valaská
za výtvarnú tvorbu
Peter Ličko    ZUŠ Hnúšťa
za skladateľskú tvorbu
Anna Pustajová    Krompachy
za tvorbu umelecko-dokumentárnych videofilmov, tvorba PC prezenčných a vzdelávacích programov
Mgr. Art. Ivana Trangošová    ZUŠ Nová Dubnica
za hru na hudobnom nástroji
Mária Wiesnerová    ZUŠ Partizánske
za spev umelej piesne
Mgr. Silvia Kövérová, Mgr. Helena Kumančíková    ZUŠ Bohdanovce nad Trnavou
za spev ľudovej piesne


MIMORIADNE CENY

Cena prezidenta Slovenskej republiky
Mgr. Lucia Karolová    Piesok
za výtvarnú tvorbu
Cena Ministerstva školstva SR
Klavírne kvarteto    ZUŠ Partizánske
hra na hudobnom nástroji
Cena Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
Doc. Ing. Peter Nižňanský    Bratislava
za tvorbu umelecko-dokumentárnych videofilmov, tvorba PC prezenčných a vzdelávacích programov
Cena Matice slovenskej
Mgr. Arpád Horváth    Tornaľa
za literárnu tvorbu - próza
Cena predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ján Pochanič, PhD.    Sobrance
za literárnu tvorbu - pre deti a mládež
Cena Krajského školského úradu v Banskej Bystrici
Spevácka skupina    ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou
Za interpretáciu tradičnej hudobnej kultúry
Cena primátora mesta Brezna
Mgr. Alena Pásztorová    Brezno
za tvorbu umelecko-dokumentárnych videofilmov, tvorba PC prezenčných a vzdelávacích programov