Organizátori 43. ročníka Chalupkovho Brezna

 

Hlavní organizátori:

Ministerstvo školstva SR
Mesto Brezno

Podporovatelia:

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Banskobystrický samosprávny kraj

Spoluorganizátori:

Mestské kultúrne stredisko Brezno
Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Brezne
Spolok slovenských spisovateľov
Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica
Horehronské múzeum Brezno
Základná umelecká škola Brezno
Gymnázium Jána Chalupku Brezno
Hotelová akadémia Brezno