Program 43. ročníka Chalupkovho Brezna

 

08.októbra 2010, piatok

15.00 - 16.55 h.    Prezentácia a ubytovanie
Hotelová akadémia    
17.00 h.    Slávnostné zahájenie Chalupkovho Brezna 2010
Obradná sieň MsÚ    
19.30 h.    „Nedožitých 90. rokov Františka Kreutza“
Jedáleň HA    večer spomienok na breznianskeho učiteľa, spisovateľa, regionálneho historika.


09.októbra 2010, sobota

09.00 h    Súťažné prehliadky
Gymnázium    Literárna tvorba
     Umelecko-dokumentárne videofilmy
     Tvorba PC vzdelávacích a prezentačných programov
ZUŠ    Spev, skladateľská tvorba, hra na hudobný nástroj
Synagóga    Výstava výtvarných prác
Hotelová akadémia    Umelecký prednes poézie
     Prednes tvorby pre deti
14.00 h    Vyhodnotenia súťaží
Na mieste konania    
15.00 h    Vernisáž laureátskej výstavy Mgr. Arpáda Horvátha
Synagóga    
16.00 h    Kladenie kvetov k pamätníku Jána Chalupku a hrobu Františka Kreutza
18.00 h    Večer víťazov
Dom kultúry    Slávnostné vyhlásenie výsledkov Chalupkovho Brezna
20.00 h    Spoločenský večer
Reštaurácia Omega    


10.októbra 2010, nedeľa

09.00 h    Fakultatívny výlet účastníkov CHB
     na Šumiac - pôsobisko Františka Kreutza, návšteva Múzea zvoncov