Organizačný výbor 43. ročníka Chalupkovho Brezna

 

Predseda

Július Obernauer

Podpredsedovia

Mgr. Viera Chudíková
Mgr. Melánia Dubínyová
Ing. Iveta Purgatová

Tajomník

Zdenka Števková

Členovia

Mgr. Ján Weiss
PaedDr. Matej Kán
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková
PhDr. Miroslav Glembek
Mária Macuľová
PaedDr. Jana Borguľová
akad.maliarka Erika Šándorová
PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD.
PhDr. Lubomír Pajtinka