Zoznam ocenených 50. ročníka Chalupkovho Brezna

 

ZAKLADATELIA:

Doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc.,
Prof. PhDr. Ladislav Šimon,
Ivan Haľama


PREDSEDOVIA OV, ČLENOVIA OV:

PaedDr. Matej Kán, PhDr.
Ján Nemčok,
Mgr. Jaroslav Šurina,
Július Obernauer,
Mgr. Viera Chudíková,
Mgr. Melánia Dubínyová,
PaedDr. Janka Borguľová,
PaedDr. Gabriela Pravotiaková,
PhD., akad. mal. Erika Šándorová,
PhDr. Miroslav Glembek,
prof. PhDr. Ján Grexa,
PhD., Štefan Giertli


VÝZNAMNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

PhDr. Ľubomír Pajtinka,
Mgr. Ľuboslav Drga,
Hana Peterajová,
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.


POROTCOVIA:

Ondrej Nagaj,
PhDr. Peter Mišák,
PaedDr. Dušan Jarina,
PaedDr. Július Lomenčík,
PhD., prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.,
akad. mal. Prokip Kolisnyk,
PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD,
Ing. Marián Mochnay,
prof. Belo Felix, PhD.,
MgA. Jana Škvarková, ArtD. ,
Mgr.art. Ivan Zvarík, ArtD.
PaedDr. Slavomíra Očenášová - Štrbová, PhD.


INŠTITÚCIE:

Mesto Brezno,
Gymnázium Brezno,
Hotelová akadémia Brezno,
ZUŠ Brezno,
Miestny odbor Matice slovenskej,
Horehronské múzeum,
Literárne a hudobné múzeum B. Bystrica,
Spolok slovenských spisovateľov