Výsledková listina 50. ročníka Chalupkovho Brezna

 

Laureát

Doc. PaedDr. Ján Pochanič, PhD. ,  literárna tvorba próza, ZŠ Užhorod

Mgr. Valentín Šefčík ,  literárna tvorba poézia, ZŠ Bertotovce

Výtv. umelkyňa Mária Štefanková,   výtvarná tvorba, Nadlak Rumunsko

Mgr. Jana Spáčová,  tvorba umelecko –   dokumentárnych   a vzdelávacích digitálnych programov, ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno                                                    

Zuzana Žemberová , hudobná , ZUŠ Partizánske

 

Mimoriadne ceny

Cena venovaná ministerkou školstva,  vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou

Mgr Alena Majerníková

Základná škola  Karola Rapoša Brezno

v kategórii tvorba umelecko dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov za inovatívny metodický prínos v pedagogike

 

Cena venovaná predsedom OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ing. Pavlom Ondekom Miloš Kázik

SŠ Nižná

v kategórii literárna tvorba za osobitý pohľad na zaujímavé osobnosti slovenského národa

 

Cena venovaná predsedom bratislavského  samosprávneho kraja Pavlom Frešom

Mgr. Rastislav Turňa

ZUŠ Valaská

Kategória výtvarná tvorba za prepojenie výtvarného umenia s didaktikou s dôrazom na technické stvárnenie

 

Cenu venovaná predsedom bratislavského  samosprávneho kraja Pavlom Frešom

Mgr. Dušan Gálik

Veľký Krtíš

Kategória výtvarná tvorba za kompaktný grafický celok knižných ilustrácií

 

Cena venovaná predsedom trnavského  samosprávneho kraja Tiborom Mikušom

Vokálna skupina ZUŠ Partizánske

za originálnu interpretáciu piesní

 

Cena venovaná vedúcou odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici Mgr.Ingrid Haringovou 

PhDr. Emília Alcnauerová

SPŠ strojnícka Prešov

Kategórii literárna tvorba za objavnú obraznosť výrazu

 

Cena venovaná primátorom mesta Brezna Tomášom Abelom

Doc.Dr. Dagmar Mária Anoca

Nadlak Rumunsko

V kategórii literárna tvorba za zvláštny žánrový obrázok dolnozemskej krajiny a jej obyvateľov

 

Cenu venovanú miestnym odborom Matice slovenskej v Brezne

Dr. Elene Darine Kmeťovej

Nadlak Rumunsko

V kategórii umelecký prednes za originálny a precítený prejav v umeleckom prednese

 

UMELECKÝ   PREDNES

Zlaté pásmo

Dr. Elena Darina Kmeťová - Nadlak Rumunsko

PhDr. Emília Alcnauerová - SPŠ strojnícka Prešov

Strieborné pásmo

Mgr. Tatiana Dolinská - ZŠ  s MŠ  Kamenná Poruba

Anna Adamčiaková - Mýto pod Ďumbierom

Daniela Kahalová - MŠ Benkova Nitra                            

Bronzové pásmo

Ing. Božena Dobrovičová - Považská Bystrica

Mgr. Mária Pacerová - Valaská

Edita Štulajterová - Valaská

 

LITERÁRNA  TVORBA   -    POÉZIA

Zlaté pásmo

Mgr. Dagmar Janišová - ZŠ s MŠ  Zemianska Olča

Mgr. Bc. Mária Stopková - Čimhová

Alena Sertlová - Rudňany

PhDr. Emília Alcnauerová - SPŠ strojnícka Prešov

PaedDr. Karolína Ghirbaková - ZŠ Sološnica

Mgr. Valentín Šefčík  - ZŠ Bertotovce

Renáta Filková - ZŠ Zemianska Olča      

Strieborné pásmo

PaedDr. Erika Fajnorová  -  Bratislava

PaedDr. Jaroslav Gál  - Vranov nad Topľou

Mgr. Margita Kuchčáková - ZŠ s MŠ Nižná

Ing. Róbert  Hakala, CSc. - SŠ internátna Trebišov

Ludmila Štupáková  - ZŠ Divín

Beáta Vargová Kuracínová - Trnava

Mgr. Eva Drobná -  OZ pedagógov Slovenska Trnava

PaedDr. Janka Balážová - ZŠ J. Simana Valaská

Mgr. Anna Lažová  - Spojená škola Svidník

Viera Procházková - Považská Bystrica

Martin Mucha - ZŠ Spišská Nová Ves

PaedDr. Jozef Dzurjak  - ZŠ Užhorodská Košice                                

Bronzové pásmo

Ing. Božena Dobrovičová - Považská Bystrica

Anna Adamčiaková - Mýto pod Ďumbierom

Mária Pacerová -  Valaská

                                                                                             

LITERÁRNA     TVORBA   -    PRÓZA

Zlaté pásmo

Dáša Illyová -  CVČ Včielka  Púchov

Miloš Kázik - SŠ Nižná

Ing. Róbert Hakala, CSC. -  SŠ internátna Trebišov

Doc. PaedDr. Ján Pochanič, PhD. - ZŠ Užhorod

Mgr. Michaela Illy Zubovič - Zagreb

Doc. Dr. Dagmar Mária Anoca - Nadlak Rumunsko

Anna Hanesová -  Zvolen

Lukáš Števík -  ZUŠ Partizánske

Martin Mucha - ZŠ Spišská Nová Ves

Strieborné pásmo

Anna Koldrásová  - ŠZŠ Klenovec

Milan Urbanovský - Šenkvice

Viera Procházková - Považská Bystrica

Peter Franko, Dis.art. -  ZUŠ Humenné

Anna Adamčiaková - Mýto pod Ďumbierom

Beáta Vargová Kuracinová - Trnava

Mgr. Eva Hančáková - Podbrezová     

Bronzové pásmo

Ing. Božena Dobrovičová - Považská Bystrica

Ing. Dušan Komora - Mýto pod Ďumbierom

Sidónia Macíková -  Valaská

 

VÝTVARNÁ    TVORBA

Zlaté pásmo

Alena Rábeková - Centrum zdravia Nitra

Mgr. Arpád Horváth  - Tornaľa

Ludmila Štupáková  -  ZŠ Divín

Mgr. Rastislav Turňa - ZUŠ Valaská

Mgr. Erika Ivanová - MŠ Štiavnická Nitra

PaedDr. Július Alcnauer, PhD. - Fakulta manažmentu PU Prešov

Blažena Tokárová  - Gymnázium Vazovova Bratislava

Lucia Karolová - ZŠ J. Simana Valaská

Mgr. Dušan Gálik  -ZŠ Veľký Krtíš

Adam Graczyk -  Poľsko

PaedDr. Katarína Sedláčková -  Levice

Mgr. Janette Uhrínová -  ZŠ Prostejovská Prešov

Výtv. umelkyňa Mária Štefanková - Nadlak Rumunsko    

Strieborné pásmo

Alžbet Fronková - SOŠ O a S Trenčín

Tatiana Halásová - MŠ Párovská Nitra

Katarína Kupcová  - SOŠ O a S Trenčín

Mgr. Zuzana Balážiová  - MŠ Veľké Zálužie

Jana Malotová - Gymnázium sv. Uršule Bratislava

Miroslava Imrišková -  SOŠ Račianska Bratislava

Bc. Mária Sabová - MŠ Štiavnická Nitra

Alena Blahútová -  ZŠ J. Simana Valaská

Tomáš Havrila - SŠ Vrútky

Bronzové pásmo

Alena Mrázová - MŠ Exnárova Bratislava

PaedDr. Erika Fajnorová - Bratislava

Mgr. Eva Hančáková -  Podbrezová

PaedDr. Elena Štósová - ŠZŠ s  MŠ Žehrianska   Bratislava

Martin Mucha  -  ZŠ Spišská Nová Ves                       

 

SKLADATEĽSKÁ  TVORBA

Strieborné pásmo

Ľubica Beňušová, DiS.art. - ZUŠ Revúca

Peter Franko, DiS.art. - ZUŠ Humenné

Beáta Vargová Kuracinová - Trnava

 

INTERPRETÁCIA    PIESNE    -   SPEV UMELEJ PIESNE   

Zlaté pásmo

Vokálna skupina - ZUŠ Partizánske

Mgr. Zuzana Uhríková, PhD. - ZUŠ Brezno

Strieborné pásmo

Michaela Gajdošová - ZUŠ Partizánske

Mgr. Lucia Nátherová  - ZŠ s MŠ K.Rapoša P4, Brezno                                    

Bronzové pásmo

Ľubica Peciarová - ZUŠ Partizánske        

 

SPEV ĽUDOVEJ PIESNE

Strieborné pásmo:

Mgr. Anna Tokárová - ŠZŠ Brezno

Bronzové pásmo:

Mgr. Emília Vajová - Veľké Kapušany                   

 

HRA  NA     HUDOBNOM      NÁSTROJI

Zlaté pásmo

Vokálna skupina ZUŠ Partizánske - ZUŠ Partizánske

Lucia Košútová - ZUŠ Brezno

Musica Berezun - ZUŠ Brezno

Strieborné pásmo

Komorné teleso ZUŠ Partizánske

Klavírne kvarteto ZUŠ Partizánske

Bronzové pásmo

Komorné združenie ZUŠ Partizánske

                                 

TVORBA PC VZDELÁVACÍCH  A PREZENTAČNÝCH PROGRAMOV A UMELECKO – DOKUMENTÁRNE  VIDEOFILMY

Zlaté pásmo

Mgr. Alena Majerníková -  ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno

Mgr. Jana Spáčová - ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno

PaedDr. Janka Balážová - ZŠ J. Simana Valaská