Výsledková listina 48. ročníka Chalupkovho Brezna

 

Laureáti 48. ročníka Chalupkovho Brezna

PhDr. Emília Alcnauerová     umelecký prednes     SPŠ strojnícka Prešov

Mgr. Valentín Šefčík     literárna tvorba poézia     ZŠ Bertotovce

Mgr. Eva Kováčová     umelecko-dokumentárne videofilmy a tvorba vzdelávacích a prezentačných programov     CVČ Včielka Púchov

Arpád Horváth     výtvarná tvorba     Tornaľa

Duo Csaba Köböl, Janka Mikušová     hudobná tvorba     ZUŠ Voderady

Mimoriadne ceny

Cena venovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom
Anna Dubovcová,     Turčianske Teplice

Cena venovaná primátorom mesta Brezno JUDr. Tomášom Ábelom
Martin Mucha,     ZŠ Spišská Nová Ves

Cena venovaná predsedom OZ PŠaV Ing. Pavlom Ondekom
Lucia Košútová a Mgr.art. Marián Švoňava,     ZUŠ Brezno

Cena venovaná vedúcou odboru školstva OÚ v Banskej Bystrici Mgr. Ingrit Haringovou
Mgr. Janka Spáčová,     ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Brezno

Cena venovaná predsedom VÚC Ing. Mgr. Mariánom Kotlebom
Mgr. Rastislav Turňa,     ZUŠ Valaská

Cena venovaná miestnym odborom Matice slovenskej
PaedDr. Ján Pochanič, PhD.,     ZŠ Užhorod

Umelecký prednes

Zlaté pásmo
PhDr. Emília Alcnauerová     SPŠ strojnícka Prešov
Anna Dubovcová     Turčianske Teplice

Strieborné pásmo
Mgr. Tatiana Dolinská     ZŠ Kamenná Poruba
Dáša Illyová     CVČ Včielka Púchov

Bronzové pásmo
Ing. Božena Dobrovičová     Považská Bystrica
Mgr. Eva Hančáková     Podbrezová

Literárna tvorba - poézia

Zlaté pásmo
Mgr. Valentín Šefčík     ZŠ Bertotovce
Mgr. Margita Kuchčáková     Nižná nad Oravou
Mgr. Dagmar Janišová     ZŠ Zemianska Olča
Mgr. Janka Balážová     ZŠ s MŠ Valaská
Mgr. Anna Lažová     Spojená škola Svidník
Mgr. Mária Malá     Lutila
Ing. Róbert Hakala, CSc.     Spojená škola internátna Trebišov
Martin Mucha     ZŠ Spišská Nová Ves

Strieborné pásmo
Mgr. Renáta Filková     ZŠ Zemianska Olča
Mgr. Eva Drobná     Trnava
Jarmila Dragulová     Spojená škola internátna Prievidza

Bronzové pásmo
PaedDr. Jaroslav Gál     Vranov nad Topľou
Mgr. Mária Stopková     Čimhová
Mgr. Jana Barillová     ZŠ s MŠ Hrabušice
Ing. Božena Dobrovičová     Považská Bystrica
Mgr. Dobroslava Luknárová     Bratislava
Soňa Vargová     Súkromné gymnázium Lučenec
Anna Dubovcová     Turčianske Teplice
Mgr. Juraj Čúzy     ZŠ pre deti a žiakov so SP internátna Bratislava

Literárna tvorba - próza

Zlaté pásmo
Anna Hanesová     Zvolen
Martin Mucha     ZŠ Spišská Nová Ves
PaedDr. Ján Pochanič, Phd.     ZŠ Užhorod
Mgr. Eva Hančáková     Podbrezová

Strieborné pásmo
Mgr. Dobroslava Luknárová     Bratislava
Anna Koldrásová     ŠZŠ Klenovec
Ing. Božena Dobrovičová     Považská Bystrica
Anna Dubovcová     Turčianske Teplice
Mgr. Rastislav Turňa     ZUŠ Valaská

Bronzové pásmo
Milan Urbanovský     Šenkvice
PaedDr. Karolína Ghirbaková     ZŠ Sološnica
Anastázia Kováčová     Telgárt

Výtvarná tvorba

Zlaté pásmo
Mgr. Rastislav Turňa    ZUŠ Valaská
Mgr. Dagmar Janišová     ZŠ Zemianska Olča
Mgr. Alena Rábeková     Centrum zdravia Nitra, Párovské Háje
Arpád Horváth     Tornaľa

Strieborné pásmo
Mgr. Zuzana Bálážiová     MŠ Veľké Zálužie
Mgr. Erika Ivanová     MŠ Štiavnická Nitra
Mgr. Ľudmila Štupáková     ZŠ Divín

Bronzové pásmo
Tatiana Halásová     MŠ Párovská Nitra
Bc. Mária Sabová     MŠ Štiavnická Nitra
Mgr. Žofia Barlová     ZUŠ Brusno
Martin Mucha     ZŠ Spišská Nová Ves

Skladateľská tvorba

Zlaté pásmo
Csaba Kőből     ZUŠ Voderady

Strieborné pásmo
Peter Franko     ZUŠ Humenné

Interpretácia piesne - spev

Zlaté pásmo
Erika Géciová     SSOŠH Železiarne Podbrezová

Strieborné pásmo
Dobroslava Luknárová, Emília Vajová
Zuzana Šulová     ZUŠ Brezno
Emília Vajová     Kapušany 

Bronzové pásmo

Hra na hudobnom nástroji

Zlaté pásmo
Musica Beresun     ZUŠ Brezno
Duo Csaba Kőből , Janka Mikušová     ZUŠ Voderady
Duo Lucia Košútová, Marián Švoňava     ZUŠ Brezno

Strieborné pásmo
Bibiána Kuštárová     ESŠ Martin

Tvorba pc vzdelávacích a prezentačných programov a umelecko – dokumentárne videofilmy

Zlaté pásmo
Mgr. Alena Majerníková     ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno
Mgr. Janka Spáčová     ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno
Mgr. Eva Kováčová     CVČ Včielka Púchov