Program 48. ročníka Chalupkovho Brezna

 

09.októbra 2015, piatok

14.30 - 15.55 h.     Prezentácia a ubytovanie
Hotelová akadémia     
16.00 h.     Slávnostné otvorenie Chalupkovho Brezna 2015
Obradná sieň MsÚ     
16.50 h.     Kladenie kvetov k pamätníku Jána Chalupku/td>
námestie     
17.00 h.     Tadeto, tadeto.... chodieval Janíček
    Výstava venovaná Jánovi Weissovi
18.30 h.     Večera
Jedáleň HA     
19.00 h.     VEČERNÉ ROZHOVORY O ŠKOLSKEJ PROBLEMATIKE
Jedáleň HA     Beseda o inováciách, ale aj problémoch v praxi.


10.októbra 2015, sobota

07.30 h     Raňajky
Jedáleň HA     
09.00 h     SÚŤAŽNÉ PREHLIADKY
Gymnázium     Literárna tvorba
Umelecko-dokumentárne videofilmy
Tvorba PC vzdelávacích a prezentačných programov
ZUŠ     Spev, skladateľská tvorba, hra na hudobný nástroj
Okresný úrad     Výstava výtvarných prác
Hotelová akadémia, Umelecký prednes poézie a prózy, Prednes tvorby pre deti
12.00-13.30 h     Obed
Jedáleň HA     
14.00 h     Vyhodnotenia súťaží
Na mieste konania     
15.00 h     Vernisáž laureátskej výstavy PaedDr. Júliusa Alcnauera, PhD.
Okresný úrad     
18.00 h     VEČER VÍŤAZOV
Dom kultúry     Slávnostné vyhlásenie výsledkov Chalupkovho Brezna
20.00 h     Spoločenský večer spojený s večerou
Reštaurácia Omega     


11.októbra 2015, nedeľa

08.00 h     Raňajky
Jedáleň HA     
09.00 h     Fakultatívny výlet účastníkov CHB