Organizátori 48. ročníka Chalupkovho Brezna

 

Hlavní organizátori:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Mesto Brezno

Podporovatelia:

 • Ministerstvo kultúry SR
 • Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
 • Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 • Banskobystrický samosprávny kraj

Spoluorganizátori:

 • Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne
 • Spolok slovenských spisovateľov
 • Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica
 • Horehronské múzeum Brezno
 • Základná umelecká škola Brezno
 • Gymnázium Jána Chalupku Brezno
 • Hotelová akadémia Brezno