Výsledková listina 42. ročníka Chalupkovho Brezna

 

AUREÁTI XLII. ROČNÍKA CHALUPKOVHO BREZNA

PaedDr. Ján Pochanič, PhD.     Sobrance
za literárnu tvorbu pre deti
Mgr. Rastislav Turňa     ZUŠ Valaská
za tvorbu umelecko – dokumentárnych videofilmov
Bc. Viktória Nagyová     Súkromná ZUŠ Nitra
za spev umelej piesne
Mgr. Arpád Horváth     Tornaľa
za výtvarnú tvorbu
Alžbeta Vítková     Kremnica
za literárnu tvorbu pre deti
Mária Vacsiová-Demeterová     Sarvaš, MR
za výtvarnú tvorbu
Emília Šipulová, Mikuláš Šipula     Púchov
za literárnu tvorbu - prózu


MIMORIADNE CENY

Cena Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Anna Rau Lehotská     Nadlak, Rumunsko
za literárnu tvorbu – prózu
Cena prezidenta Slovenskej republiky
PhDr. Emília Alcnauerová     SPŠ strojnícka Prešov
za umelecký prednes
Cena Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
PhDr. Jana Pudláková     Košice
za literárnu tvorbu pre deti
Cena predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
Mgr. Anna Lažová     SŠ, ZŠ Svidník
za literárnu tvorbu poéziu
Cena Krajského školského úradu v Banskej Bystrici
Mgr. Daniela Vystrčilová     ZŠ Topoľčany
za literárnu tvorbu prózu
Cena Matice slovenskej
Anna Plecitá     Púchov
za umelecký prednes
Cena primátora mesta Brezna
Ivana Trangošová     ZUŠ Nová Dubnica
za hru na hudobnom nástroji