Program 42. ročníka Chalupkovho Brezna

 

09.októbra 2009, piatok

15.00 - 17.00 h.     Prezentácia a ubytovanie
Hotelová akadémia     
17.00 h.     Slávnostné zahájenie Chalupkovho Brezna 2009
Obradná sieň MsÚ     
19.30 h.     Súťaž v prednese prózy
Jedáleň HA     
20.30 h.     Večerné hovory o pedagogike
Jedáleň HA     Téma: Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.


10.októbra 2009, sobota

09.00 h     Súťažné prehliadky
Gymnázium     Literárna tvorba
    Umelecko-dokumentárne videofilmy
    Tvorba PC vzdelávacích a prezentačných programov
ZUŠ     Spev, skladateľská tvorba, hra na hudobný nástroj
Synagóga     Výstava výtvarných prác
Hotelová akadémia     Umelecký prednes poézie
    Prednes tvorby pre deti
14.00 h     Vyhodnotenia súťaží
Na mieste konania     
15.00 h     Vernisáž laureátskej výstavy Margity Matúšovej
Synagóga     
15.45 h     Literárne Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta - výstava
Ev. fara     
16.15 h     Život bez domova
Horehronské múzeum     Výstava o živote a diele Jozefa Cígera Hronského
19.00 h     Večer víťazov
Dom kultúry     Slávnostné vyhlásenie výsledkov Chalupkovho Brezna
21.00 h     Spoločenský večer
    


11.októbra 2009, nedeľa

09.00 h     Fakultatívny výlet účastníkov CHB