Kontakt

Mestský úrad
odbor kultúry a športu

„Chalupkovo Brezno“
Nám.gen.M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno

www.chalupkovobrezno.sk
tel. : 0911 429 189
e-mail: info@chalupkovobrezno.sk

img_6785.jpg